Noel (Christmas) Nedir? Neden Kutlanır?

Doğru bilinen yanlışlardan birisi de hiç şüphesiz Noel ve yılbaşı kutlamalarıdır. Yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen yılbaşı Noel ile karıştırılarak özellikle ülkemizde spekülasyonlara neden olmaktadır.

Noel gecesi, Batı Hristiyan dünyasında Aralık’ın 24’ünü 25’ine bağlayan gece, Doğu Hristiyanlığı’nda ise Ocak’ın 5’ini 6’sına bağlayan gecede kutlanır. Bugün Batıda “Christmas” tatilinin her iki grubun da bu dini bayramı kutlayabilmeleri için iki farklı günü de içine alacak şekilde iki hafta gibi uzun bir zamana yayılmasının sebebi de budur.

Yılbaşı kutlamaları ise kullandığımız Miladi Takvime göre, yeni yılın gelişini kutlamaktır.  Yeni yıl kutlamalarının geçmişine bakıldığında, Eski Romalılara kadar dayanan ve 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gecede yeni bir yılın gelişini müjdelemek amacıyla yapılan eğlenceleri kapsadığı görülmektedir.

Noel (Christmas) Kelimesi Nereden Gelmektedir?

Bugün Hristiyanlarca dini içerikli olarak kullanılan Noel de aslında menşe itibariyle Hristiyanlığa ait bir kelime değildir. Eski Grekçe ve Latincede “yeni güneş, ilk gün, ayın yeni günü” gibi anlamlara gelen kelime, zamanla Paganlarda yeni yılın başlangıcında yapılan şenliklere ad olarak kullanılmıştır. Romalılar da, büyük bir şahsın gelişini selamlamak, doğum haberi vermek gibi mutlu bir olayı anlatırken “Noel Noel!” diye seslenirlerdi. Hz. İsa’dan çok önceleri kutlanan “Zamanın Doğuşu” (Aion), “Işık Bayramı” (Epiphanie), “Aydınlık Bayramı” (Phota), “İmparatorluk Bayramı” (Theophaneia) ve “Doğuş Bayramı” (Genethlia) gibi Putperest Romalıların, Greklerin, Mısırlıların da benzer kutlama günleri vardı. Hristiyanlık sonrası dönemde, pagan/putperestlikten kalma bir çok adeti Hristiyanlaştırmakta pek mahir olan Kilise Babalarının (Hristiyanlığın büyük din adamları) yeni yorumları ile Noel ve bu minval üzere kutlanan diğer günler, zamanla içerik değiştirerek İsa’nın doğum gününe ad olmuş ve bu anlamda insanlığı ezeli günahtan kurtarmak üzere Tanrı Oğlu İsa’nın yeryüzünde cisimleşerek onun doğuşunun hatırasına kutlanan bir bayram haline dönüşmüştür.

Hz. İsa Ne Zaman Doğdu?

Bugün dünya Müslümanları hilalin görünüp görünmemesi nedeniyle Ramazan ve Kurban bayramlarını bir veya en fazla iki gün arayla kutladıkları için kimi çok bilmişler tarafından eleştirilmektedir. Oysa Hristiyanlar da Hz. İsa’nın doğum gününü tam 10 gün arayla (25 Aralık ve 6 Ocak) farklı farklı günlerde kutlamaktadırlar. Bunun da sebebi bir çok konuda olduğu gibi Hz. İsa’nın doğumunda İncil yazarlarının verdikleri ihtilaflı ve çelişkili tarihlerdir(Bu konuda İslami kaynaklarda da bir bilgi yoktur). Bugün Hz. İsa’nın doğumunun miladi senenin başlangıcı olduğu fikrini ilk ortaya atan kişi Hz. İsa’dan 500 yıl sonra gelen Denys le Petit adlı Romalı bir papazdır. Oysa mevcut İncil’in verdiği bilgilere bakıldığında, bu gün umumiyetle inanıldığı şekliyle Hz. İsa’nın miladın başında doğmadığı kesindir.

Burada diğer İncillerde verilen çelişkili ifadeleri bir yana bırakıp sadece Matta İncili’nden kısa bir örnek verelim. Mevcut İncil’de Hz. İsa’nın Kral Hirodes’in günlerinde doğduğu bildirilir (Matta 2/1). Kral Hirodes’in, Hz. İsa’nın doğumundan daha sonra öldüğü yazılıdır (Matta 2/1). Tarihi verilere bakıldığında Hirodes’in gerçekte Roma takvimi ile 750’de, şimdi kullandığımız miladi takvimle, M.Ö. 4’te öldüğü bilinmektedir. O halde İncil’e göre Hz. İsa M.Ö. 4 yılından daha evvelki bir tarihte doğmuş olmalıdır. Genel kanaat Hz. İsa’nın M.Ö. 6 veya 5 yılında doğduğu şeklindedir. Dolayısı ile Matta’nın verdiği bilgilere göre Hz. İsa, bilinenin aksine en az beş yıl daha önce doğmuştur. Bugün kutlanan tarihlerin Hz. İsa’nın doğumu ile ilgili olduğu çok şüphelidir, hatta alakasız bir tarihdir. Bugün kutlanan tarihler çok sonraları, uzun teolojik ve felsefi tartışmalar neticesinde Kilise Babalarının belirlediği tarihlerdir.

Çam Ağacı Süsleme Geleneği Nereden Gelir?

Noel’de çam ağacı süslemek geleneği Pagan çağlarından beri süren bir gelenektir. Ancak bu konunun Hristiyan literatürüne girişi ve çam ağacının Hristiyanlıkla bütünleşmesi 7. yüzyılı bulur. Çam ağacının süslenmesi geleneği, yüzyıllar boyunca pagan Almanların geleneği olmayı sürdürmüştür. Çok sonraları Hristiyanlar da bu sembolü kullanmaya başlamıştır. Çam ağacının bir sembole dönüşmesi, ilk kez Aziz Boniface’nin yazıtlarında kendine yer bulmuştur. Kuzey Almanya’ya yaptığı bir misyonerlik seyahati sırasında çam ağacının halen kullanılmakta odluğunu gören Aziz Boniface’nin, ağacın üçgen şeklinden hareketle Teslis inancını Pagan’lara anlatmaya çalıştığı söylenir. Bu gelenek daha sonra Amerika’daki devrim sonrasında Kuzey Amerika’ya yayılmış, hem ABD’de hem de Kanada’da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak tüm dünyada bir sembol haline gelmesi, aslen bir Alman olan Kral 3. George’un İngiltere tahtına oturmasının ardından yaşanmıştır(18. yy’da tahta geçmiştir).  Ancak Noel’de ağaç süsleme geleneği esasen 19. Yüzyılda, Kraliçe Victoria ile birlikte popüler hale geldi. Sonrasında da tüm dünyada Noel’de ağaç süslemek moda haline geldi.

Yılbaşını Kutlamak Günah Mı?

Yılbaşı her ne kadar Noel ile aynı şey olmasa da, yine Batı Dünyası’na ait bir kavramın taşınması anlamına gelir. Biz Müslümanlar’ın takvimi Hicri Takvim’dir. Günümüzde her ne kadar global bazı sebeplerden ötürü Miladi Takvim kullanılsa da, Müslümanların esas yılbaşı Hicri Yılbaşı’dır ve bugün ve gece dualar ve ibadetler ile ihya edilir.

İslam dininde başka dinlere ve kültürlere benzemek kesinlikle yasaklanmıştır.Bununla ilgili çeşitli ayet ve hadisler bulunmakta ve bazıları şunlardır:

“Kim herhangi bir gruba benzerse o da onlardandır.” (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar’ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzemek, İslam dininde katiyen yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet’te de belirtilmiştir ki; “Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır” (Maide: 5/51)

Yılbaşı kutlama kavramı genelde malayani işleri ifade eder. Yılbaşı kutlamaları ülkemizde de maalesef batı ülkelerinde olduğu gibi erkek ve kadınların bir arada bulunduğu ve dans edip, oyunlar oynadıkları bir ortamı ifade eder. Ayrıca emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi haram olan şans oyunları da yılbaşı gecesine aittir. Bu kutlama kültürü de ülkemize batı ülkelerinden transfer edilmiştir.

Yeni yılı kutlamaktan ziyade ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı ve bereketli yaşayabilmek için geçmişin muhasebesini yapıp gelecek yıllarda aynı hataları yapmamak için özen göstermeliyiz. Allah hesabını veremeyeceğimiz bir hayat yaşamaktan hepimizi muhafaza eylesin.

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Yorum Yap