Mısır Piramitleri’nin Sırrı Çözüldü !

Dünyanın 7 harikasından biri olan Mısır Piramitleri’nin yapımı M.Ö. 2600’lü yıllara dayanmaktadır. Müthiş bir ustalık, mühendislik ve matematiğin bir arada bulunduğu bu yapıtların nasıl yapıldığı yıllardır araştırılmış olup bir sonuca ulaşılamamıştı. Her biri 20 ton ağırlığında olan bu kaya taşları temin edilebilecek en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Yıllardır merak edilen bu sorulara zamanında uzaylıların yaptığı gibi ütopik cevaplar verilmiş olsa da artık mantıklı bir cevap bulundu…

Hâlâ bir çok mucizesinin sırrı bilinemese de bu ağırlıkta kaya taşlarının o günün teknolojisinde nasıl yüzlerce kilometre taşındığı Merer isimli bir Mısırlının günlüklerinde ortaya çıktı…

Merer'in Günlükleri

Nil Nehri’nden taşınan bu taşlar yapıldığı noktaya kadar kanal açılarak tahta sandallarla yaklaşık olarak 800 km uzaklıktan getirildi. Bu taşların taşınmasında binlerce işçi görev alırken kireç taşı ve granit bloklardan oluşan 170 bin adet taş taşındı.

Mısır Piramitleri’nin Sırları:

* Piramit kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, yılda iki defa güneş girmektedir (doğduğu ve tahta çıktığı günler).

* Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan; mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür.

* Piramitlerin içerisinde ultra sount, radar, sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır.

* Piramitlerin içi yazın soğuk, kışın sıcak olur.

* Piramit üzerinden geçtiği varsayılan meridyen, karaları ve denizleri tam eşit iki parçaya bölmektedir.

* Piramitlerin içinde süt birkaç gün süreyle taze kalır ve daha sonra hiç bozulmadan yoğurt haline gelir.

* Piramitin içine bırakılmış su beş hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılır.

* Kirletilmiş suyu, birkaçgün piramitin içine bırakırsanız, suyu arıtılmış olarak bulursunuz.

* Keops Piramidinin yüksekliğinin bir milyara çarpımı yaklaşık olarak dünya ile güneş arasındaki mesafeyi vermektedir.

* Piramit kusursuz bir jeodezik yöneliş noktasıdır. Nirengi sayesinde göze görünen tüm karaların ölçülebildiğini Napolyon’un bilginleri saptamışlardır.

* Piramitle hem kürenin hacmi hem de dairenin yüzeyi hesaplanabiliyor.

* Bitkiler piramitin içinde daha çabuk büyür.

* Keops Piramidinin taban çevresi, yüksekliğin iki katına bölünmesi Pi sayısını vermektedir.

* Çöp bidonu içindeki yemek artıkları hiç koku yaymadan piramitler içinde mumyalaşır.

* Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar bir piramidin içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterir.

* Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğuna hakkında bir bilgi yoktur. Araştırmacıların çoğu ya içinde kayboldu ya da aynı yerde birkaç tur attılar fakat içlerini göremediler.

* Piramitler Orion takım yıldızlarının dünyadan M.Ö.10500 yılındaki göründüğü açıda ve birebir yaklaşımıyla inşaa edilmişlerdir…

* Piramidin dörtgen biçimli tabanının normal kenar uzunluğu 365,342 Mısır endazesi piramit içi resimlerine denk gelir. Bu sayı, tropik güneş yılının günlerinin sayısına eşittir.

* Üç Giza Piramidinin geometrik ve gözlemsel ilkelere dayalı bir plana göre inşa edildiği ve bu planın da doğrudan astronomik gözlemlere dayandığı ileri sürülmektedir.

* Bazı Gül-Haç ve mason ekolleri, Büyük Piramit’in ritlerdeki dereceleri temsil ettiğine inanırlar.

* Piramidin yapım planında sık sık karşımıza çıkan 286,1022 sayısı anahtar sayı olarak kabul edilir, çünkü bu sayı güneş ve yıldız yılının değerini, güneş ile yeryüzü arasındaki uzaklığı, yeryüzü ile yörüngesi arasındaki ilişkiye göre yer çekimi kanununu ve yeryüzü yörüngesinin merkezkaç değişimlerinin sınırlarını belirlemeye olanak sağlamaktadır.

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Yorum Yap