Eş seçimi ve evlilik kader midir ?

Kader, Allah Teâlâ’ nın ezelden ebede kadar olacak her şeyi en ince ayrıntısı ile bilip tayin ve takdir etmesidir. Kazâ ise; ezelde irade ve takdir buyurduğu hususların zamanı gelince O’ nun ilim, irade ve takdirine uygun olarak meydana gelmesidir.

İnsan söz konusu olduğunda, irademizin devrede olduğu ve irademiz dışında meydana gelmek üzere iki kısım kaderden bahsedebiliriz. Örneğin, doğum ve ölümümüz kendi tercihimizle ilgili değildir, ilahî takdirdir. Evlilik konusu ise iradi bir meseledir.

Kadın olsun erkek olsun evlilik çağına gelen herkes sağlıklı yuva kurabilmek için gayret etmelidir. İnsanlar kısmetlerini evliliğe karar vererek kendileri oluşturur, Allah Teâlâ da insanların bu karar ve düşüncelerini takdir eder. Ancak evlilik çift taraflı bir iradeyi gerektirdiği için her iki tarafın da ortak rızası yoksa o evliliğin gerçekleşmemesini kadere yükleyerek Allah’ ı sorumlu tutmak son derece yanlış bir değerlendirme olur.

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Yorum Yap